//**- Τι είναι ένα forum?**// Είναι ένας διαδικτυακός τόπος τύπου **Bulletin Board** στον οποίο οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν διαβάζοντας και απαντώντας μηνύματα άλλων χρηστών, δημιουργώντας θέματα συζητήσεων και διάφορα άλλα.