- Τι είναι ένα forum?

Είναι ένας διαδικτυακός τόπος τύπου Bulletin Board στον οποίο οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν διαβάζοντας και απαντώντας μηνύματα άλλων χρηστών, δημιουργώντας θέματα συζητήσεων και διάφορα άλλα.