- Τι είναι οι Private NameServers?

Οι Private NameServers ή Child NameServers είναι καταχωρημένα δευτέρου βαθμού domain names, του τύπου “child.domain.com”, όπου “child”:ένα νέο καταχωρημένο sub-domain.