//**- Τι είναι οι Private NameServers?**// Οι **Private NameServers** ή **Child NameServers** είναι καταχωρημένα δευτέρου βαθμού domain names, του τύπου "child.domain.com", όπου "child":ένα νέο καταχωρημένο sub-domain.