**//- Ποιά είναι η διαδικασία για αγορές μέσω πιστωτικής κάρτας?//** Για τη διεξαγωγή συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας, χρησιμοποιείται συνδεσιμότητα με την συνεργαζόμενη τράπεζα όπου έχετε επιλέξει. __Για να εξοφληθεί λοιπόν, ένας λογαριασμός με πιστωτική κάρτα:__ - Στέλνονται στην τράπεζα μεταβλητές που αφορούν την αγορά. - Η τράπεζα ζητάει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, - Ελέγχει την εγκυρότητα της κάρτας, καθώς και τη διαθεσιμότητα του ποσού συναλλαγής και τέλος - επιτρέπει την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή την ακυρώνει. Αν η συναλλαγή ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε κάποιο ανάλογο μήνυμα θα εμφανιστεί για να επαληθεύσει την ολοκληρωμένη αγορά. Ειδάλλως, η συναλλαγή δεν θα έχει ολοκληρωθεί και θα εμφανιστεί κάποιο μήνυμα λάθους.