- Τι είναι το SSL?

Το SSL (Secure Sockets Layer) σας εγγυείται ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας και μεταφοράς ευαίσθητων δεδομένων μεταξύ του χρήστη και του server, όπως π.χ. αριθμούς πιστωτικών καρτών & προσωπικά στοιχεία. Έτσι, οι επισκέπτες μιας ιστοσελίδας η οποία έχει κωδικοποίηση SSL, αισθάνονται ασφαλείς στις συναλλαγές τους, γνωρίζοντας ότι τα στοιχεία τους δεν μπορούν να αποκωδικοποιηθούν από τρίτους. Είναι απαραίτητο για όλα τα on-line καταστήματα.