**//- Υπάρχουν περιορισμοί για τα domains με κατάληξη .gr?//** Περιορισμοί που ισχύουν είναι οι εξής: - Δεν επιτρέπονται από 1-1-2003 οι κατοχυρώσεις domains δύο (2) χαρακτήρων, με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του κανονισμού. - **Συνήθως δεν** επιτρέπονται κατοχυρώσεις domains όπου αποτελούν **λέξεις κλειδιά **στο Διαδίκτυο. π.χ. domain.gr, website.gr, internet.gr - Δεν είναι εφικτές κατοχυρώσεις domains τα οποία περιέχουν τελείες και ειδικούς χαρακτήρες. π.χ. cool.domain.gr, domain*.gr, @domain#.gr (επιτρέπονται παύλες και κάτω παύλες “-“, ”_”) - Δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε ένα domain.