- Υπάρχουν περιορισμοί για τα domains με κατάληξη .gr?

Περιορισμοί που ισχύουν είναι οι εξής:

- Δεν επιτρέπονται από 1-1-2003 οι κατοχυρώσεις domains δύο (2) χαρακτήρων, με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του κανονισμού.

- Συνήθως δεν επιτρέπονται κατοχυρώσεις domains όπου αποτελούν λέξεις κλειδιά στο Διαδίκτυο. π.χ. domain.gr, website.gr, internet.gr

- Δεν είναι εφικτές κατοχυρώσεις domains τα οποία περιέχουν τελείες και ειδικούς χαρακτήρες. π.χ. cool.domain.gr, domain*.gr, @domain#.gr (επιτρέπονται παύλες και κάτω παύλες “-“, ”_”)

- Δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε ένα domain.