- Τι δυνατότητες έχουν οι E-mail λογαριασμοί που μπορώ να έχω με το domain μου?

Όλα τα πακέτα φιλοξενίας της HyperWorks παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης λογαριασμών E-mail. Το χαρακτηριστικό αυτών των λογαριασμών σε σχέση με τους web-based access (webmails) λογαριασμούς E-mail, όπως Hotmail, Yahoo, Gmail κτλ., είναι η πιο επαγγελματική εικόνα του προφίλ μιας επιχείρισης που χρησιμοποιεί προσωπικά E-mails του τύπου logariasmos@etairia.gr.

Επίσης σχεδόν καθημερινά στην HyperWorks, ανανεώνουμε spam λίστες χιλιάδων E-mail διευθύνσεων όπου κατά καιρούς δηλώνονται ως spammers, για την δυνατότερη αποφυγή spam αλληλογραφίας στους λογαριασμούς σας.