- Μπορώ να βάλω κάποιον κωδικό σε συγκεκριμένο φάκελο της ιστοσελίδας μου?

Μπορείτε να κλειδώσετε φακέλους της επιλογής σας και να δώσετε πρόσβαση μόνο σε εσάς ή και σε χρήστες που γνωρίζουν το username και password που έχετε ορίσει εσείς.