//**- Μπορώ να βάλω κάποιον κωδικό σε συγκεκριμένο φάκελο της ιστοσελίδας μου?**// Μπορείτε να κλειδώσετε φακέλους της επιλογής σας και να δώσετε πρόσβαση μόνο σε εσάς ή και σε χρήστες που γνωρίζουν το **username** και **password** που έχετε ορίσει εσείς.