**//- Γιατί χρειάζομαι κάποιο πακέτο φιλοξενίας για την ιστοσελίδα μου?//** Για να είναι εφικτή η συνεχής προβολή της ιστοσελίδας σας στον παγκόσμιο ιστό (**www – World Wide Web**) **24 ώρες / 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα**, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να υπάρχει «χώρος» για «ανεβεί» η ιστοσελίδα σας. Τα πακέτα φιλοξενίας, στην ουσία είναι χώρος σε έναν **διακομιστή** (**server**) στον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία της ιστοσελίδας σας και τα οποία ο διακομιστής αυτός αναλαμβάνει να τα κάνει διαθέσιμα στον παγκόσμιο ιστό. Με αυτόν τον τρόπο η ιστοσελίδα σας είναι ορατή στο διαδίκτυο. Όλα τα στοιχεία για τη σωστή απεικόνιση και εμφάνιση της ιστοσελίδας, πρέπει να είναι προσιτά και συμβατά για τους υπολογιστές των επισκεπτών. Με απλά λόγια, καλό είναι οι αναλύσεις των φωτογραφιών να μην είναι μεγάλες, έτσι ώστε ούτε να «φορτώνουν» τον χώρο του πακέτου φιλοξενίας σας πολύ και να μην αργούν να «κατέβουν» προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή άλλα προβλήματα.