**//- Τι είναι οι //****//mailing//**** ****//lists//****//?//** Μία **mailing list ****είναι μια ομάδα λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομίου**** στην οποία όταν σταλεί ένα e-mail θα το λάβουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι σ' αυτήν.** Μια ομάδα ατόμων να ενημερώνεται μέσω ενός μόνο E-mail για κάποιο θέμα, νέα, καινούργια προϊόντα κλπ μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομίου.