- Τι είναι οι mailing lists?

Μία mailing list είναι μια ομάδα λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομίου στην οποία όταν σταλεί ένα e-mail θα το λάβουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι σ' αυτήν. Μια ομάδα ατόμων να ενημερώνεται μέσω ενός μόνο E-mail για κάποιο θέμα, νέα, καινούργια προϊόντα κλπ μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομίου.