- Τι είναι το FTP?

FTP (File Transfer Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ του web hosting server και του υπολογιστή σας. Επιτρέπει το upload, download και γενικά το file management των αρχείων της ιστοσελίδας σας. Η HyperWorks παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών χρηστών FTP. Επίσης, η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την παροχή άδειας επεξεργασίας συγκεκριμένων αρχείων για κάθε χρήστη.