**//- Τι είναι το //****//FTP?//** **FTP** (File Transfer Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ του web hosting server και του υπολογιστή σας. Επιτρέπει το **upload, download** και γενικά το **file management **των αρχείων της ιστοσελίδας σας. Η HyperWorks παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας **πολλαπλών χρηστών FTP**. Επίσης, η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την παροχή άδειας επεξεργασίας συγκεκριμένων αρχείων για κάθε χρήστη.