**//- Τι είναι τα //****//pointer //****//ή //****//addon domains?//** Το pointer ή addon domain είναι ένα domain name που χρησιμοποιείται για να οδηγήσει τον επισκέπτη σε μία συγκεκριμένη διαδρομή δίσκου επάνω στο server. Για παράδειγμα: Το domain name http://www.hweb.gr επανακατευθύνεται στη διεύθυνση http://www.hyperworks.gr.