- Τί είναι τα POP3/IMAP?

POP3 & IMAP είναι προτόκολλα διαμοιρασμού E-mail, επιτρέπουν τη διαχείριση των E-mail λογαριασμών μέσω διαφόρων προγραμμάτων.

Ένας E-mail λογαριασμός ο οποίος έιναι προσβάσιμος μέσω POP3 ή IMAP, για παράδειγμα logariasmos@domain.gr, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολή ή παραλαβή μηνυμάτων, μέσα από E-mail clients (προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) όπως τα Mozilla Thunderbird, Apple Mail, Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail κ.α.