**//- Τί είναι τα POP3/IMAP?//** Tα **POP3** & **IMAP** είναι προτόκολλα διαμοιρασμού E-mail, επιτρέπουν τη διαχείριση των E-mail λογαριασμών μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Ένας E-mail λογαριασμός ο οποίος έιναι προσβάσιμος μέσω **POP3** ή **IMAP**, για παράδειγμα logariasmos@domain.gr, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολή ή παραλαβή μηνυμάτων, μέσα από E-mail clients (προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) όπως τα **Mozilla Thunderbird**, **Apple Mail**, **Microsoft Outlook**, **Outlook Express**, **Windows Live Mail** κ.α.