- Τα πακέτα φιλοξενίας σας υποστηρίζουν Multimedia εφαρμογές?

Οι Servers μας υποστηρίζουν πλήρως τη χρήση Flash, Video και Audio Streaming καθώς και όλες τις web multimedia εφαρμογές.