//**- Τα πακέτα φιλοξενίας σας υποστηρίζουν Multimedia εφαρμογές?**// Οι Servers μας υποστηρίζουν πλήρως τη χρήση **Flash**, **Video** και **Audio Streaming** καθώς και όλες τις web multimedia εφαρμογές.