**//- Τι είναι μία Βάση Δεδομένων και που χρειάζεται?//** **Βάση δεδομένων** (Database) είναι μια συλλογή δεδομένων, οργανωμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα να προσπελαστούν και να διαχειριστούν από το χρήστη. Σε δυναμικές ιστοσελίδες, σε βάσεις δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα τα οποία «δημιουργούν» το περιεχόμενο των ιστοσελιδών αυτών.