**//- Τι είναι η wishlist?//** Είναι ένα εργαλείο όπου λειτουργεί σαν λίστα, στην οποία αποθηκεύετε προϊόντα της αρεσκείας σας, τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε στο μέλλον.