- Τι είναι η Shell Access?

Shell Access είναι η πρόσβαση μέσω ενός προγράμματος Telnet, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε στον server και να εκτελέσετε εντολές από οθόνη τερματικού. Αυτή η δυνατότητα είναι για προχωρημένους χρήστες με γνώσεις κονσόλας Unix / Linux, που επιθυμούν να εγκαταστήσουν και να ρυθμίσουν κάποια scripts για την ιστοσελίδα τους.**