**//- Τι είναι η //****//Shell//**** ****//Access//****//?//** ****Shell ****A****ccess** είναι η πρόσβαση μέσω ενός προγράμματος **Telnet**, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα **να συνδεθείτε στον server και να εκτελέσετε εντολές από οθόνη τερματικού. Αυτή η δυνατότητα είναι για προχωρημένους χρήστες με γνώσεις κονσόλας **Unix / Linux**, που επιθυμούν να εγκαταστήσουν και να ρυθμίσουν κάποια scripts για την ιστοσελίδα τους.**