//**- Τι είναι οι σελίδες σφαλμάτων?**// Μία αρκετά συχνή και γνωστή σελίδα σφάλματος, είναι η σελίδα σφάλματος τύπου **404**, που εμφανίζεται όταν ένας χρήστης αναζητά στο site σας κάποιο αρχείο ή σελίδα που δεν υπάρχει πλέον, ή απλά δεν υπήρχε ποτέ. Εσείς μπορείτε να προβάλετε την δική σας "**Η σελίδα / το αρχείο δεν βρέθηκε**" αντί για την τυπική "**HTTP 404 Not Found**" ή να του επανεμφανίσετε την αρχική σελίδα. Υπάρχουν σαφώς και άλλες σελίδες σφαλμάτων που αφορούν αντίστοιχα σφάλματα τα οποία τυχόν συμβαίνουν σε κάποιο site, π.χ. authentication, bad request, server error και άλλες.