**//- Τι είναι το //****//PHPMyAdmin?//** **PHPMyAdmin** είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε/τροποποιήσουμε τις καταχωρήσεις στην βάση δεδομένων μας, καθώς και να κρατήσουμε αντίγραφα ασφαλείας της.