- Τι είναι το PHPMyAdmin?

PHPMyAdmin είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε/τροποποιήσουμε τις καταχωρήσεις στην βάση δεδομένων μας, καθώς και να κρατήσουμε αντίγραφα ασφαλείας της.