- Τι είναι το domain name και τι εννοούμε με τον όρο “κατοχύρωση domain”?

Ένα όνομα χώρου (domain name) είναι μια μοναδική ταυτότητα μιας εταιρίας, μίας οργάνωσης ή ενός ατόμου. Το domain name είναι μία λέξη που επιλέγουμε, προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να βρούμε μία ιστοσελίδα στο Internet. Η λέξη αυτή συνήθως προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει είτε την γεωγραφική περιοχή του δικτύου στην οποία ανήκει, είτε και το είδος της ιστοσελίδας (πχ .com -company- .org -organization-). Έτσι, για το χώρο ονομάτων με κατάληξη .gr, ένα domain name θα έχει την μορφή domainname.gr.

Καταχώρηση ενός domain name είναι η διαδικασία εγγραφής ενός ονόματος σε μία βάση αναγνωρίσιμη από το διαδίκτυο. Για το χρονικό διάστημα στο οποίο θεωρείται η κατοχύρωση ενεργή, τα καταχωρημένα ονόματα παραμένουν μοναδικά και διαθέσιμα προς χρήση μόνο στο πρόσωπο το οποίο τα καταχώρησε ή στο νόμιμο πληρεξούσιό του. Στην περίπτωση όπου κάποιο domain λήξει, από την ημέρα λήξης του και για τις επόμενες 15 ημέρες, το domain μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο από τον αρχικό του κάτοχο.**