- Τι είναι το CGI?

CGI (Common Gateway Interface) είναι μια μέθοδος επέκτασης της λειτουργικότητας του Web Server με την δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων ή scripts. Μια κοινή χρήση του CGI είναι π.χ. μια φόρμα παραγγελίας όπου ο χρήστης στέλνει δεδομένα σε ένα CGI script στο server, το script επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων και επιστρέφει τα αποτελέσματα πίσω στο χρήστη σε μια σελίδα. Το CGI-Bin που σας παρέχουμε είναι ένας φάκελος μέσα στο λογαριασμό σας όπου μπορείτε να τοποθετήσετε τα προγράμματα και scripts που θέλετε να εκτελέσετε.