**//- Τι είναι τα //****//parked domains?//** Parked domains είναι domain names τα οποία οδηγούν στην κεντρική ιστοσελίδα σας. Για παράδειγμα τα domains www.hweb.gr και www.hybridwebs.gr οδηγούν στο κύριο domain www.hyperworks.gr. Επίσης με τα parked domains, σας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλα τα E-mails από κάθε domain. Για παράδειγμα το E-mail info@hweb.gr ισχύει και επαναπροσδιορίζεται στο info@hyperworks.gr.