- Τι σημαίνει web development (ανάπτυξη ιστοσελίδων)?

Με τον όρο web development, αναφερόμαστε στη διαδικασία ανάπτυξης ενός website, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η σχεδίαση και ο καθορισμός του περιεχομένου του, μέχρι την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες του πελάτη. Περιλαμβάνει το γραφικό design, την προγραμματιστική υλοποίηση και τη διαδικασία testing του website.