**//- Σε ποιον κατάλογο πρέπει να ανεβάσω τα αρχεία της ιστοσελίδας μου?//** Τα αρχεία της ιστοσελίδας σας θα πρέπει να αντιγραφούν από τον υπολογιστή σας στον κατάλογο που συνήθως θα λέγεται **public_html**, **httpdocs**, **htdocs** ή κάτι ανάλογο :) Αυτό μπορείτε να το κάνετε με τη βοήθεια κάποιου **προγράμματος FTP** (δείτε στο μενού [[@/downloads.php|Downloads]] για περισσότερες πληροφορίες) ή με τον File Manager από το Control Panel του πακέτου φιλοξενίας σας.