- Θέλω να εγκαταστήσω στο πακέτο φιλοξενίας που πήρα από εσάς ένα λογισμικό CMS (Wordpress, Joomla, Drupal κτλ.), αλλά δεν έχω την κατάλληλη τεχνογνωσία. Μπορείτε να με βοηθήσετε?

Βεβαίως, απολύτως κανένα πρόβλημα! Μπορούμε δωρεάν να σας παρέχουμε τα παρακάτω σχετικά με το επιλεγμένο λογισμικό σας:

1. Επιλογή και αντιγραφή των αρχείων της τελευταίας stable έκδοσης στο πακέτο φιλοξενίας σας

2. Δημιουργία βάσης δεδομένων και ρύθμισής της ως UTF-8 για την υποστήριξη ελληνικών και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας

3. Εγκατάσταση του λογισμικού

4. Εγκατάσταση ελληνικής γλώσσας για το περιβάλλον του χρήστη και το περιβάλλον του διαχειριστή