//**- Θέλω να εγκαταστήσω στο πακέτο φιλοξενίας που πήρα από εσάς ένα λογισμικό CMS (Wordpress, Joomla, Drupal κτλ.), αλλά δεν έχω την κατάλληλη τεχνογνωσία. Μπορείτε να με βοηθήσετε?**// Βεβαίως, απολύτως κανένα πρόβλημα! Μπορούμε δωρεάν να σας παρέχουμε τα παρακάτω σχετικά με το επιλεγμένο λογισμικό σας: 1. Επιλογή και αντιγραφή των αρχείων της τελευταίας stable έκδοσης στο πακέτο φιλοξενίας σας 2. Δημιουργία βάσης δεδομένων και ρύθμισής της ως UTF-8 για την υποστήριξη ελληνικών και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας 3. Εγκατάσταση του λογισμικού 4. Εγκατάσταση ελληνικής γλώσσας για το περιβάλλον του χρήστη και το περιβάλλον του διαχειριστή