- Υπάρχει περιορισμός ως προς την φιλοξενία domains με κατάληξη διαφορετική από αυτές που προσφέρετε στην ιστοσελίδα σας για κατοχύρωση?

Μπορούμε να φιλοξενήσουμε οποιοδήποτε domain με οποιαδήποτε κατάληξη. Το μόνο που θα χρειαστεί, είναι να δηλωθούν οι NameServers της HyperWorks και έπειτα σε διάρκεια 24-36 ωρών, αναλόγως τον ISP (πάροχο Internet) σας, η ιστοσελίδα σας θα είναι ορατή.