//**- Υπάρχει περιορισμός ως προς την φιλοξενία domains με κατάληξη διαφορετική από αυτές που προσφέρετε στην ιστοσελίδα σας για κατοχύρωση?**// Μπορούμε να φιλοξενήσουμε οποιοδήποτε domain με οποιαδήποτε κατάληξη. Το μόνο που θα χρειαστεί, είναι να δηλωθούν οι **NameServers** της **HyperWorks** και έπειτα σε διάρκεια 24-36 ωρών, αναλόγως τον **ISP** (πάροχο Internet) σας, η ιστοσελίδα σας θα είναι ορατή.